Vanliga frågor från våra kunder

Vi bedömer varje projekt individuellt och gör en kostnadsfri offert för varje förfrågan.

Det kan bero på vad ni ska bygga och vilka krav man får från kommunen, men i regel måste man ha en ansökningsblankett, en situationsplan, en konstruktionsritning samt plan-, fasad- och sektionsritning.

Normalt så skickas en uppsättning med alla ritningar i PDF (A3 format) per mejl. Vi kan även posta utskrivna ritningar i A3 mot en tilläggskostnad på 295,- kronor.

Vi skickar ut en faktura när allting är klart.

Vanligtvis tar det 4-5 arbetsdagar att göra klart bygghandlingar.

Oftast behövs bygglov om ni ska bygga nytt, bygga till eller bygg om en befintlig byggnad. Det enklaste är att höra av sig till kommunen där bygget kommer att ske och ta reda på planbestämmelser. Vi kan göra detta åt er kostnadsfritt.

Om alla nödvändiga handlingar finns så brukar inte ett besök behövas, men vi försöker ordna det i de fallen där det behövs och är rimligt.

Kommunen bedömer det inskickade underlaget mot planbestämmelserna samt att det är komplett. Om det därefter behöver kompletteras eller ändras så gör vi detta kostnadsfritt.

Här nedan har vi gjort en sammanställning över hur processen ser ut till färdiga ritningar

Bygglovsritningar

1. Stadsbyggnadskontoret i er kommun kan förse er med en nybyggnadskarta och eventuellt äldre ritningar på fastigheten. Be de att skicka dessa i digital format. Ni får även reda på vilka handlingar som krävs av kommunen för ert bygge.

2. Samla ihop allt material ni har på det ni planerar bygga: skisser, bilder, inspiration från huskataloger mm.

3. Skicka in allt till info@byggorit.se tillsammans med en beskrivning om vad ni vill få fram för ritningar och information.

4. Inom 1-2 dagar får ni svar utav oss samt ett prisförslag.

5. Efter överenskommelse sätts arbetet igång.

6. Om ca 4-5 dagar får ni leverans av en komplett uppsättning av digitala ritningar i A3 format (PDF), efter överenskommelse kan även ritningar i pappersformat skickas till er.

Utbyggnad/tillbyggnad

1. Har ni inte redan ritningarna till byggnaden som skall byggas ut, så kan ni hämta dessa på er kommuns Stadsbyggnadskontor (om det inte finns några ritningar alls så hjälper vi er att ta fram det ni behöver)

2. Skriv några rader om vad ni önskar med utbyggnaden. Gör gärna en liten skiss, samt ta några fotografier på byggnaden. Om möjligheten finns så kan vi komma ut till er och göra nödvändiga mätningar.

3. Skicka in materialet till info@byggorit.se

4. Inom 1-2 dagar får ni svar utav oss samt ett prisförslag.

5. Efter överenskommelse sätts arbetet igång.

6. Om ca 4-5 dagar får ni leverans av en komplett uppsättning av digitala ritningar i A3 format (PDF), efter överenskommelse kan även ritningar i pappersformat skickas till er.

Fotorealistisk illustration/3D visualisering

1. Mejla in till oss era ritningar samt eventuell övrig information. Har ni inga ritningar så kan ett besök av oss ordnas om det är möjligt. Alternativt så mäter ni in fastighetens nödvändigaste mått.

2. Inom 1-2 dagar får ni svar utav oss samt ett prisförslag.

3. Efter överenskommelse sätts arbetet igång.

4. Efter ca 1 vecka får ni uppsättning av olika vyer samt animerad video sekvens utskickad till er via mejl.

Solstudie

1. För att kunna göra en solstudie behövs en tomtkarta samt grundritningar. Har ni inte dessa måste vi först göra dessa.

2. Tillsammans med detta behöver vi veta postnumret där fastigheten är eller kommer att vara beläget.

3. Ovanstående skickas in till Bygg & Rit Konsult.

4. Inom 1-2 dagar får ni svar utav oss samt ett prisförslag.

5. Efter ca en vecka får ni en ”filmsekvens” som visar solens rörelse runt byggnaden för att kunna bedöma solens läge vid olika tider på dygnet. Denna studie kan ligga till grund för beslut var t.ex altanen skall placeras, eller om utbyggnaden kommer blockera solen.